ITAB

ITAB Shop Concept (Parent Company)

Box 9054
SE-550 09 Jönköping
Visiting address: Instrumentvägen 2
Phone: +46-36 31 73 00

info@itab.se
www.itab.se

ITAB Shop Concept Jönköping

Box 9054
SE-550 09 Jönköping
Visiting address: Instrumentvägen 2
Phone: +46-36 31 73 00
Fax: +46-36 31 73 08

info.jonkoping@itab.se
www.itab.com

ITAB Shop Concept Nässjö

Box 304
SE-571 24 Nässjö
Visiting address: Tryckerigatan 2
Phone: +46-380 51 48 00
Fax: +46-380 162 52

info.nassjo@itab.se
www.itab.com

ITAB Guidance

Box 9054
SE-550 09 Jönköping
Phone: +46-36 299 46 00
Fax: +46-36 299 46 66

itabguidance@itab.com 
www.itab.com

ITAB Scanflow

Box 9054
SE-550 09 Jönköping
Visiting address: Instrumentvägen 2
Phone: +46-36 299 46 70
Fax: +46-36 299 46 88

info@itabscanflow.com 
www.itab.com

ITAB Sintek

Söder Mälarstrand 71
SE-118 25 Stockholm
Phone: +46-8 669 03 45
Fax: +46-8 84 83 13

sintek.international@sintek.se
www.itab.com

ITAB Pharmacy Concept

Söder Mälarstrand 71
SE-118 25 Stockholm
Phone: +46-8 669 03 45
Fax: +46-8 84 83 13

info@itabpharmacy.se
www.itab.com

ITAB Prolight

Kyrkängsgatan 6
SE-503 38 Borås
Visiting address: Kyrkängsgatan 6
Phone: +46 33 20 56 50
Fax: +46-33 41 50 80

info@prolight.se
www.itab.com

Nordic Light

Box 390
SE-931 24 Skellefteå
Visiting address: Servicegatan 13
Phone: +46 (0)910 733 790
Fax: +46 (0)910 164 45

info@nordiclight.se
www.nordiclight.se