ITAB - Korrigering avstämningsdatum inför ITABs årsstämma 2017

Korrigering avstämningsdatum inför ITABs årsstämma 2017

4/13/2017 1:00:00 PM

I kallelsen till årsstämman 2017 som publicerades den 6 april 2017 så angavs felaktigt den 2 maj som avstämningsdag för registrering hos Euroclear Sweden AB samt anmälan om deltagande till stämman. Rätt datum är den 3 maj för både registrering hos Euroclear och anmälan om deltagande.